Thời tiết

Nha Trang

  • 31°C
  • Nhiều mây, không mưa
  • Độ ẩm 71%
EN