Thời tiết

Nha Trang

  • 29°C
  • Nhiều mây, không mưa
  • Độ ẩm 77%
EN