Thời tiết

Nha Trang

  • 29°C
  • Đêm nhiều mây
  • Độ ẩm 82%
EN