Thời tiết

Nha Trang

  • 28°C
  • Đêm nhiều mây
  • Độ ẩm 79%
EN