Thời tiết

Nha Trang

  • 30°C
  • Nhiều mây, không mưa
  • Độ ẩm 67%
EN