Thời tiết

Nha Trang

  • 25°C
  • Nhiều mây, không mưa
  • Độ ẩm 91%
EN