Thời tiết

Nha Trang

  • 26°C
  • Nhiều mây, không mưa
  • Độ ẩm 92%
EN